Atlas dostopnosti

Obvestilo!

Z letom 2022 javno dostopna različica atlasa dostopnosti žal ne deluje več, saj smo strežnik potrebovali za izvedbo drugih projektov. V primeru interesa nas kontaktirajte na simonk@uirs.si, saj je uporaba še vedno mogoča na lastni delovni postaji.

Opozorilo - veljavnost voznih redov.

Zaradi težav z zbiranjem podatkov o voznih redih, ti niso ažurno posodabljani. Poleg tega imamo za medkrajevni promet na voljo le neuradno bazo voznih redov, ki lahko odstopa od dejanskih voznih redov.

Eden od pomembnejših rezultatov projekta je Atlas dostopnosti. Njegov namen je omogočiti zainteresiranim strokovnjakom in javnostim vpogled v dostopnost določene lokacije z vsemi potovalnimi načini. Tovrstne prostorske poizvedbe so bile do sedaj z obstoječimi orodji (pregled voznih redov, Google zemljevidi) namreč zelo težko izvedljive.

Atlas omogoča poljubno izbiro lokacije in ure za izračun parametrov dostopnosti. Tako omogoča veliko fleksibilnost in vpogled v rezultate v realnem času. Sestavljen je iz dveh modulov: načrtovalnik poti in analitik, med katerima lahko uporabnik poljubno preklaplja. Načrtovalnik poti omogoča načrtovanje posamezne poti (od A do B), analitik pa omogoča izris območja dostopnosti za izbrano lokacijo.

Navodila za uporabo UIRS atlasa dostopnosti

Uporaba Atlasa dostopnosti je preprosta, za lažjo uporabo pa smo pripravili nekaj navodil za uporabo. V primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte na simon.koblar@uirs.si

Pregled funkcij uporabniškega vmesnika

Atlas je sestavljen iz dveh modulov – načrtovalnika (levo) in analitika (desno).

Pregled funkcij uporabniškega vmesnika
1 – izbira med analitikom in načrtovalnikom poti
2 – nastavitve poti v načrtovlaniku. V polji Začetek in konec lahko vpišete le postajališča javnega potniškega prometa, ali pa koordinate. Zato priporočamo klik na karto z desnim klikom, kjer se odpre okno, v katerem izberete začetek ali konec poti. Naslednja možnost ponuja izbiro ure in datuma, ter možnost odhoda iz začetne točke, ali prihoda na cilj, ob določeni uri. Največja razdalja peš omeji vrnjene rezultate glede na potrebno prehojeno razdaljo. Če je ta premajhna, vam lahko javi napako »Ne najdemo poti«
3 — izbira med angleškim in slovenskim jezikom.
4 — nastavitve menijev
5 — izbira karte
6 — povečevanje in pomanjševanje karte
7 — možnosti potovanja v načinu analitika. Točko se izbere na karti
8 — legenda potovalnih časov – do 120 minut

Napake

Ne najdemo poti (napaka 404)


Možne rešitve:

  • prestavite začetno in/ali končno točko, da bo bližje cest, ali prestavite ob cesto nižje kategorije, po kateri je dovoljena hoja.
  • Povečajte največjo dovoljeno razdaljo za hojo.
  • Manjkajoče poti: omrežje poti lahko popravite v OpenStreetMap, od koder črpamo podatke. V primeru popravkov nas kontaktirajte, da posodobimo podatke v atlasu dosotpnosti.

Ne najdemo poti (napaka 406)

Možne rešitve:

  • Preverite in ustrezno prilagodite datum poti glede na veljavnost voznih redov - preglednica na dnu strani.

Programska oprema in vir podatkov

Uporabili smo odprtokoden program OpenTripPlanner, saj gre za zmogljivo in dobro delujoče orodje. Vhodni podatki za cestno omrežje so pridobljeni iz baze OpenStreetMap. Za pilotni območji - Novo mesto in Velenje smo bazo še dodatno dopolnili, ter s tem zagotovili natančnejše rezultate. Podatki o javnem potniškem prometu se črpajo iz podatkovne baze GTFS. Za medkrajevni in železniški promet smo bazo pridobili na Ministrstvu za infrastrukturo. Za območje mest: Ljubljana, Maribor, Koper, Piran, Kranj, Jesenice in Ptuj smo podatke pridobili pri prevoznikih. Razen pri Ljubljani in Maroboru, je bilo potrebno vozne rede še pretvoriti v ustrezno obliko. Za Novo mesto in Velenje smo uporabili vozne rede, katere smo pripravili za objavo na Google zemljevidih.

Veljavnost voznih redov

Ker v Sloveniji nimamo vzpostavljenega sistema zbiranja voznih redov v ustreznem formatu, nam atlasa dostopnosti ne uspe redno posodabljati. V spodnji preglednici je seznam uporabljenih voznih redov z obdobjem veljavnosti, kar vam je lahko v pomoč pri izbiri ustreznega datuma za izdelavo analize.

veljavnost voznih redov
prevoznik obdobje veljavnosti
SŽ in linijski JPP 2019, 2020, 2021
LPP - mestni promet Ljubljana 2018 - 1. 9. 2019
9. 10. 2019 - 8. 11. 2019
12. 11. 2019 - 12. 12. 2019
3. 2. 2020 - 4. 3. 2020
13. 7. 2020 - 12. 8. 2020
Marprom - mestni promet Maribor 3. 9. 2016 - 25. 6. 2019
Arriva - mestni promet Koper 1. 9. 2019 - 30. 8. 2020
Alpetour - mestni promet Kranj 1. 9. 2019 - 30. 8. 2020
Alpetour - mestni promet Jesenice 1. 9. 2019 - 30. 8. 2020
Nomago - mestni promet Velenje 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020
Arriva - mestni promet Novo mesto 1. 9. 2019 - 30. 8. 2020
Arriva - mestni promet Piran 1. 9. 2019 - 30. 8. 2020
Arriva - mestni promet Ptuj 1. 9. 2019 - 30. 8. 2020
 

Primeri uporabe atlasa dostopnosti

Analiza dostopnosti posameznih lokacij pri izdelavi mobilnostnih načrtov - izračun potovlanih časov zaposlenih, izris območij dosotpnosti, itd. Analiz se sicer ne da izdelati v spletnem vmesniku, zato nas v primeru zanimanja kontaktirajte na: simon.koblar@uirs.si

 

Simon Koblar, 2020