Atlas dostopnosti

Opozorilo!

Zaradi težav z zbiranjem podatkov o voznih redih (še posebej za medkrajevne avtobusne povezave) so vozni redi na voljo le za leto 2019, med tem ko so vozni redi za LPP na voljo le za obdobje od 9. 10. 2019 do 8. 11. 2019. Ob uporabi atlasa dostopnosti se zavedajte te omejitve!

Eden od pomembnejših rezultatov projekta je Atlas dostopnosti, do katerega lahko dosotpate na tej povezavi: UIRS atlas dostopnosti. Njegov namen je omogočiti zainteresiranim strokovnjakom in javnostim vpogled v dostopnost določene lokacije z vsemi potovalnimi načini. Tovrstne prostorske poizvedbe so bile do sedaj z obstoječimi orodji (pregled voznih redov, Google zemljevidi) namreč zelo težko izvedljive.

Atlas omogoča poljubno izbiro lokacije in ure za izračun parametrov dostopnosti. Tako omogoča veliko fleksibilnost in vpogled v rezultate v realnem času. Sestavljen je iz dveh modulov: načrtovalnik poti in analitik, med katerima lahko uporabnik poljubno preklaplja. Načrtovalnik poti omogoča načrtovanje posamezne poti (od A do B), analitik pa omogoča izris območja dostopnosti za izbrano lokacijo.

Navodila za uporabo UIRS atlasa dostopnosti

Uporaba Atlasa dostopnosti je preprosta, za lažjo uporabo pa smo pripravili nekaj navodil za uporabo. V primeru didatnih vprašanj nas kontaktirajte na koblar.simon@uirs.si

Pregled funkcij uporabniškega vmesnika

Atlas je sestavljen iz dveh modulov – načrtovalnika (levo) in analitika (desno).

Pregled funkcij uporabniškega vmesnika
1 – izbira med analitikom in načrtovalnikom poti
2 – nastavitve poti v načrtovlaniku. V polji Začetek in konec lahko vpišete le postajališča javnega potniškega prometa, ali pa koordinate. Zato priporočamo klik na karto z desnim klikom, kjer se odpre okno, v katerem izberete začetek ali konec poti. Naslednja možnost ponuja izbiro ure in datuma, ter možnost odhoda iz začetne točke, ali prihoda na cilj, ob določeni uri. Največja razdalja peš omeji vrnjene rezultate glede na potrebno prehojeno razdaljo. Če je ta premajhna, vam lahko javi napako »Ne najdemo poti«
3 — izbira med angleškim in slovenskim jezikom.
4 — nastavitve menijev
5 — izbira karte
6 — povečevanje in pomanjševanje karte
7 — možnosti potovanja v načinu analitika. Točko se izbere na karti
8 — legenda potovalnih časov – do 120 minut

Napake


Ne najdemo poti
Možne rešitve:
— prestavite začetno in/ali končno točko, da bo bližje cest, ali prestavite ob cesto nižje kategorije, po kateri je dovoljena hoja.
— Povečajte največjo dovoljeno razdaljo za hojo.
— Manjkajoče poti: omrežje poti lahko popravite v OpenStreetMap, od koder črpamo podatke. V primeru popravkov nas kontaktirajte, da posodobimo podatke v atlasu dosotpnosti.

Programska oprema in vir podatkov

Uporabili smo odprtokoden program Open Trip Planner, saj gre za zmogljivo in dobro delujoče orodje. Vhodni podatki za cestno omrežje so pridobljeni iz baze OpenStreetMap. Za pilotni območji - Novo mesto in Velenje smo bazo še dodatno dopolnili, ter s tem zagotovili natančnejše rezultate. Podatki o javnem potniškem prometu se črpajo iz podatkovne baze GTFS. Za medkrajevni in železniški promet smo bazo pridobili na Ministrstvu za infrastrukturo. Za območje mest: Ljubljana, Maribor, Koper, Piran, Kranj, Jesenice in Ptuj smo podatke pridobili pri prevoznikih. Razen pri Ljubljani in Maroboru, je bilo potrebno vozne rede še pretvoriti v ustrezno obliko. Za Novo mesto in Velenje smo uporabili vozne rede, katere smo pripravili za objavo na Google zemljevidih.

Primeri uporabe atlasa dostopnosti

Analiza dostopnosti posameznih lokacij pri izdelavi mobilnostnih načrtov - izračun potovlanih časov zaposlenih, izris območij dosotpnosti, itd. Analiz se sicer ne da izdelati v spletnem vmesniku, zato nas v primeru zanimanja kontaktirajte na: koblar.simon@uirs.si

Z atlasom dosotpnosti smo simulirali spremebe v dosotpnosti v Novem mestu po izgradnji načrtovanih brvi. Članek je objavljen v strokovni izdaji Urbanega izziva, Leto 2019, št. 9, september 2019.

Za vsa naselja v Sloveniji smo izračunali potovalni čas z JPP do Novega mesta in Velenja. Poleg tega smo izračunali še frekvence voženj na postajališčih med 7. in 9. uro.

Simon Koblar, 2020