ASTUS - Premišljene prometne in urbane strategije za območje Alp

O projektu

Eni od specifičnih ciljev projekta Astus so orodja, ki bodo pomagala k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Zato smo za pilotni območji mestne občine Novo mesto in mestne občine Velenje uredili vozne rede mestnega potniškega prometa in jih objavili na Google zemljevidih. Tako je sedaj uporabnikom na voljo tudi načrtovanje potovanj z mestnim javnim potniškim prometom.

Z drugim orodjem smo ciljali predvsem na strokovno javnost. Zanje smo izdelali atlas dostopnosti. To orodje omogoča vpogled v dostopnost z različnimi potovalnimi načini. Uporabi se lahko v procesu prostorskega načrtovanja in se tako pri umeščanju dejavnosti v prostor upošteva tudi dostopnost lokacije z različnimi potovalnimi načini.

Več o projektu si lahko preberete na podstrani O projektu in na uradni spletni strani projekta ASTUS.

Atlas dostopnosti

Za območje Slovenije ni bilo na voljo orodij, ki bi omogočala enostaven in celovit vpogled v dostopnost posameznih območij. Načrtovalniki poti - npr. Google zemljevidi sicer omogočajo načrtovanje posamezne poti in ogled voznih redov za posamezno postajališče, ne omogoča pa celovitejših prostorskih analiz. Zato smo se odločili, da razvijemo atlas dostopnosti za območje Slovenije. Uporabili smo odprtokoden program OpenTripPlanner, saj gre za zmogljivo in dobro delujoče orodje. Vhodni podatki za cestno omrežje so pridobljeni iz baze OpenStreetMap. Za pilotni območji - Novo mesto in Velenje smo bazo še dodatno dopolnili, ter s tem zagotovili natančnejše rezultate. Podatki o javnem potniškem prometu se črpajo iz podatkovne baze GTFS. Za medkrajevni in železniški promet smo bazo pridobili na Ministrstvu za infrastrukturo. Za območje mest: Ljubljana, Maribor, Koper, Piran, Kranj, Jesenice in Ptuj smo podatke pridobili pri prevoznikih. Razen pri Ljubljani in Maroboru, je bilo potrebno vozne rede še pretvoriti v ustrezno obliko. Za Novo mesto in Velenje smo uporabili vozne rede, katere smo pripravili za objavo na Google zemljevidih.

Več informacij o atlasu dostopnosti, vključno s primeri njegove uporabe si lahko preberete na podstrani Atlas dostopnosti.

Obvestilo!

Z letom 2022 javno dostopna različica atlasa dostopnosti žal ne deluje več, saj smo strežnik potrebovali za izvedbo drugih projektov. V primeru interesa nas kontaktirajte na simonk@uirs.si, saj je uporaba še vedno moogča na lastni delovni postaji.

Izdelava in objava voznih redov na Google zemljevidih

Eden od ciljev projekta je bil izboljšanje dostopa do informacij o razpoložljivem JPP v mestnih občinah Novo mesto in Velenje. Ker je razvoj samostojnih aplikacij časovno in finančno zahteven, pogosto pa ne prinaša funkcionalnosti obstoječih orodij, smo se odločili, da vozne rede objavimo na široko uporabljani storitvi Google zemljevidi. Za objavo voznih redov je potrebno izdelati vozni red v predpisani obliki (General Transit Feed Specificatin - GTFS) in jih posredovati na Google, kjer jih pregledajo in vključijo v storitev Google zemljevidi.

V Sloveniji je storitev načrtovanja poti z javnim potniškim prometom na Google zemljevidih že bila omogočena za medkrajevni in železniški javni potniški promet, ter za Ljubljano in Maribor. Od septembra 2018 je storitev na voljo tudi za Novo mesto in Velenje.

Uporabniki javnega potniškega prometa lahko sedaj enostavneje načrtujejo svoje poti s pomočjo spletne različice ali mobilne aplikacije Google zemljevidi.

Zaključna konferenca - 15. 10. 2019

V Ljubljani in Novem mestu bo potekala zaključna konferenca projekta ASTUS.

Vabilo s programom.

Podrobni program konference.

Povezava na prijavni obrazec.

Plakat konference.

Poročilo s transnacionalnimi zaključki in priporočili.

Zloženka o poglavitnih rezultatih projekta.